Fumigasyonun Tanımı

fital-ilaclama-02Zararlıları larva ve yetişkin dönemlerinde öldürmek üzere kapalı ortamda gaz halinde kimyasal madde, yani fumigant verme işlemine fumigasyon adı verilir.

Fumigasyon, her çeşit hayvan ve bitki kaynaklı ürünlerin, ihracatı ve ithalatı yapılan ürünlerin ve bunların taşındığı paletlerin zararlı etkenlerden arındırılması ve bunlardan kaynaklanabilecek olan kayıpların önlenmesi amacını taşımaktadır.

Fumigasyonun olumlu noktaları, şöyle özetlenebilir:

1. Söz konusu ürüne doğrudan uygulanabilir.
2. Ürüne baştan aşağı nüfuz edebilir ve homojen olarak dağılma gösterir.
3. Yiyecekler üzerinde bırakacağı kalıntı ve koku, yönetmeliklerin öngördüğü tolerans sınırları dahilindedir.
4. Zararlıları, her biyolojik döneminde etkiler.

Dikkat edilmesi gerekenler:

1. Fumigasyon işlemi, ölümcül bir işlemdir.
2. Özellikle odaklanılması gereken en önemli hususlardan biri de insanlar ve hayvanlar için zararsız kalıntı sınırı olan hoşgörülür kalıntı değerlerinin kesinlikle bilinmesi ve buna göre uygulama yapılması gereğidir.
3. Fumigasyon işlemi, bu konuda eğitim almış en az iki kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
4. İşlem sırasında kullanılacak olan fümigantların nitelikleriyle fümige edilecek olan malzeme iyi tanınmalıdır.