fital-ilaclama-09Pest Kontrol adıyla da bilinen “haşere önleme,” bir tür önlem alma işidir. Sorunun sebepleri baştan belirlenerek haşere riskinin kontrol altına alınmasındaki en önemli etkendir.

Fital İlaçlama, kemirgen ve haşerelere karşı yapılan mücadelede kullanılan geleneksel salt ilaçlama teknikleri yerine gelişmiş teknolojileri kullanan, sağlığa ve çevreye önem veren profesyonel bir yaklaşım içinde çalışmalarını yürütmektedir.

Haşere Önleme (Pest Kontrol) uygulamaları, ev ve iş yerlerinizin hem iç hem de dış alanlarında HACCP temeline dayanan işleyişlere göre geliştirilmiştir. Bu hizmet, GMP (İyi Üretim Uygulamaları) kapsamında depolama, yalıtım ve hijyen dallarında verdiğimiz danışmanlıkla pekiştirilmektedir.

Bu kapsamda size sunduklarımız:

– Ev veya iş yerinde belirlenen kritik kontrol noktalarındaki haşere etkinliğinin takip edilmesi,
– Düzenli şekilde yapılan bu takip işleminde haşere faaliyeti ile mücadele edilmesi, (Bu aşamada kullanılan rodentisit ve insektisitler, Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği ürünlerdir)
– Sürdürülen çalışmaların, Fital İlaçlama tarafından hazırlanan Pest Kontrol dosyasında kayıt altında tutulması,
– Vereceğimiz hizmetten kaynaklanabilecek olan zararlara karşı sizi teminat altına alacak olan 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası’dır.

FİTAL Fumigasyon İlaçlama, kanunen zorunlu olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yetki Belgesine de sahiptir. Bu belge, fumigasyon ve ilaçlama işlemleri için kullandığımız kimyasallar için bize kullanım yetkisi vermektedir.

Haşere Önleme Aşamaları

1- Ön araştırma gezisi ile yapılacak olan mücadele kapsamının tespiti,
2- Sistemin kuruluşu
3- SRS Rutin Kontrol ve Ziyaret,
4- SRS Takip Amaçlı Ziyaret,
5- Kemirgen Kontrolü,
6- Yürüyen Haşere Kontrolü,
7- Uçan Haşere Kontrolü

Ön İnceleme

Ön araştırma gezisi ile işletmenizin karşılaşacağı risk etmenleri tespit edilir. Teknik personelimiz, işletmeyi tanımak amacıyla sorumlu personel ile araştırmayı yapar, teknik ve sağlık emniyet gibi konular ve prosedürler hakkında bilgi alışverişinde bulunur. Mümkünse işletmenin yerleşim planı, teknik personelimize teslim edilir. Bu incelemenin sonucunda mücadele edilecek zararlılar tespit edilir.

SİSTEMİN KURULUŞU

FİTAL Fümigasyon İlaçlama teknik ekibi tarafından zararlı etkinliği görülebilecek noktalara plastik monitörler monte edilir. Bu noktalar, genellikle yiyeceklerin bulundurulduğu yerler, dış kapı ve etrafı ve depolar gibi yerlerdir. Her bir monitöre numara verilir, plan ve kontrol listesine kaydedilir. İlgili teknisyenimizin yapacağı her konum değişikliği, bu şekilde monitör planında takip edilecektir.

Risk taşıyan alanlara özel tuzaklar ve gözlem materyalleri yerleştirilecektir. Bu materyallerin montajı sırasında Fital İlaçlama teknisyeni, söz konusu zararlıların çoğalmasına karşı depolama, yalıtım ve hijyen kusurlarını not alacaktır. Bu husustaki eksiklikler, aşağıdaki başlıklarda rapora eklenecektir:

– Hijyen
– Depolama
– Yalıtım
– İstila
– Gözlem Noktaları
– Uçan Haşere Kontrol Listeleri
– Diğer Konular

Fital İlaçlama, aktivite görüldüğünde gerekli şekilde müdahale edecek ve işlemin takibi için ziyaret randevusu alacaktır.

FİTAL Fümigasyon İlaçlama teknisyeni, planda açıklanan yolu izleyerek tüm monitörleri ve monitörler arası bölgeleri kontrol edecektir. Tüm monitörlerin erişilebilir olması için gerekli her şeyi yapacak, herhangi bir etkinlik tespit edildiğinde bunları kayıt altına alacaktır.

Kemirgen Kontrolü

Rodentisitler: FİTAL Fümigasyon İlaçlama, sağlık ve tarım bakanlıklarının izin verdiği rodentisitleri kullanmaktadır. Bu rodentisitler, zararlı aktivitesinin görüldüğü yerlere ilave edilir. Eğer söz konusu aktivite yoğunsa ek monitörlerle sayı artırılabilir.

Tuzaklar: Zamanla kemirgen türleri, “yemden çekinme” adıyla bilinen bir alışkanlığa sahip olmuştur. Yani kullandığınız rodentisit ne olursa olsun bu yemden kaçınabilirler. Bu tarz durumlarda ve halka açık lokasyonlarda farklı kontrol yöntemlerinin kullanılması şarttır. Bu hallerde kullanılan en önemli tuzaklardan biri, yapışkan tuzaklardır. Bu tuzak türü, aslen belirli bir zeminin üzerine sürülen yapışkandan ibarettir. Devamlı kontrol edilmesi gereken bu tuzaklar, kemirgenin yakalanmasını kolaylaştırır.

Yalıtım: Sayıları yüksek olan kemirgen ortamlarında dışarıdan istila söz konusu olabilir. Tuzak ve rodentisit kullanımı, bu noktada yeterli olmayabilir. Böyle hallerde olası kemirgen giriş noktaları kapatılmalıdır. Kemirgenlerin en sık kullandığı giriş noktaları, kablo girişleri ve kapı çevreleridir. Teknisyen, olası giriş noktalarını not alarak gerekli önlem önerilerini müşteriye sunar. Müşterinin talebi halinde yalıtım işlemleri de tarafımızdan yapılmaktadır.

Yürüyen Haşere Kontrolü

Residuel İnsektisitler

Ülkemizde residual insektisitler, suda seyreltildikten sonra kullanılır. Bu insektisit türleri, haşerelerin etkin olarak bulunduğu yüzeylere doğrudan uygulanır. Genellikle mutfakta bulunan fırın, buzdolabı gibi ünitelerin altına uygulanırlar.

Saha çalışmaları, haşerelerin ve istilanın çeşidine göre farklılık gösterebilir. Residual İnsektisit uygulamasının etkinlik süresi, ortamdaki ışık, nem ve sıcaklık gibi bazı faktörlere dayalıdır. Uygulamadan önce ortamın yiyecek kalıntılarından arındırılması gerekir.

Jel İnsektisitler

Jel insektisitlerin en yaygın kullanım amacı, hamam böceği kontrolüdür. Jel uygulaması, doğrudan hamam böceklerinin yuva yapabileceği olası yerlere yapılır. Kullanılan jel madde, diğer maddelerle reaksiyona girmez ve kullanım öncesinde yapılması gereken ön şartları yoktur.

Uçan Haşere Kontrolü

Uçan haşere kontrolü, bu haşerelerin üreme alanlarında, larva mücadelesi ile başlatılmalıdır. ULV insektisitler, az miktarlarda kullanılır ve iç alanlarda uçan haşerelere karşı oldukça etkilidir. Bu insektisit türleri, elektrikli veya motorlu aygıtlar ile uygulanır. Uygulamadan önce ilgili bölge tamamıyla temizlenmeli, kapı ve pencere gibi tüm açıklıklar kapatılmalı ve içeride insan bulundurulmamalıdır. ULV insektisitler, ufak zerreler halinde havada dağılır. Bu insektisit türleri, havadan ağır olduğu için bir saate yakın bir süre içinde yere oturur. Zeminle temas eden bu insektisitler, anında kırılır ve etkisini kaybeder. Kullanılması gereken insektisit türü, teknisyen tarafından tavsiye edilecek olan tür olmalıdır.